Tak už je to tady.Jste všichni srdečnė zváni a nejvíce samozøejmė masky.